Llámenos
981333305

Información

Ferrolterra-Buscador
  CP by PSD TO HTML

Subvenciones transformación digital y modernización sectores comercio y artesanía

Orden de 23 de febrero de 2023 por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de subvenciones para la transformación digital y modernización del sector comercial y artesanal y se procede a su convocatoria para el año 2023. (código de procedimiento (C0300C). (DOG de 28 de febrero de 2023). Descargar pdf

Extracto de la orden de 23 de febrero de 2023 por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de subvenciones para la transformación digital y modernización del sector comercial y artesanal y se procede a su convocatoria para el año 2023. (código de procedimiento (C0300C). (DOG de 28 de febrero de 2023).Descargar pdf

Fecha límite de presentación solicitudes: 28 de marzo de 2023

Programa Aprol-Economía Social 2023

ORDE do 9 de xaneiro de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia non competitiva, das subvencións para o fomento do emprendemento en economía social (programa Aprol-Economía Social) e se convocan para o ano 2023 (códigos de procedemento TR802G e TR802J) (DOG de 10 de febreiro de 2023). Descargar PDF

EXTRACTO da Orde do 9 de xaneiro de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia non competitiva, das subvencións para o fomento do emprendemento en economía social (programa Aprol-Economía Social) e se convocan para o ano 2023 (códigos de procedemento TR802G e TR802J) (DOG de 10 de febreiro de 2023). Descargar PDF

O prazo de presentación de solicitudes finalizará o 15 de setembro de 2023.

Axudas para implantar a igualdade laboral, a conciliación e a RSE 2023

ORDE do 31 de decembro de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa de axudas para implantar a igualdade laboral, a conciliación e a responsabilidade social empresarial (RSE), e se procede á súa convocatoria para o ano 2023 (códigos de procedemento TR357B, TR357C e TR357D) (DOG de 10 de febreiro de 2023). Descargar PDF

EXTRACTO da Orde do 31 de decembro de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa de axudas para implantar a igualdade laboral, a conciliación e a responsabilidade social empresarial (RSE), e se procede á súa convocatoria para o ano 2023 (códigos de procedemento TR357B, TR357C e TR357D) (DOG de 10 de febreiro de 2023). Descargar PDF

O prazo para a presentación de solicitudes será dun mes.

Bonos de innovación para pemes

RESOLUCIÓN do 18 de xaneiro de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas para a mellora da capacidade de innovación das empresas en Galicia, a través do financiamento de bonos de innovación para pequenas e medianas empresas cuxa actividade se enmarca nas prioridades estratéxicas da RIS3, e seprocede á súa convocatoria para o ano 2023 (código de procedemento IN848F) (DOG de 9 de febreiro de 2023). Descargar PDF

EXTRACTO da Resolución do 18 de xaneiro de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas para a mellora da capacidade de innovación das empresas en Galicia, a través do financiamento de bonos de innovación para pequenas e medianas empresas cuxa actividade se enmarca nas prioridades estratéxicas da RIS3, e se procede á súa convocatoria para o ano 2023 (código de procedemento IN848F) (DOG de 9 de febreiro de 2023). Descargar PDF

O prazo de presentación de solicitudes será de dous meses.

Pel-pemes mantemento 2023

Bases reguladoras das axudas ao mantemento do cadro de persoal de pequenas, medianas empresas e microempresas (pel-pemes mantemento 2023) (DOG de 27 de xaneiro de 2023). Descargar PDF

Extracto da Resolución 2022 / 15539, do 29 de marzo de 2022, da Presidencia da Deputación da Coruña, pola que se aproba a convocatoria das liña de Axudas ao mantemento do cadro de persoal de pequenas, medianas empresas e microempresas (PEL-PEMES MANTEMENTO 2023) (DOG de 8 de febreiro de 2023). Descargar PDF

O prazo de solicitude se iniciará ao día seguinte da publicación da convocatoria desta axuda e finalizará o día 10 de marzo de 2023, ás 14:00h.

Liña 2.7. PEL-AUTÓNOMOS/AS 2023

Bases reguladoras das Axudas de apoio ao emprendemento a través do financiamento das cotas sociais de persoas autónomas (Liña 2.7. PEL-AUTÓNOMOS/AS 2023) (DOG de 27 de xaneiro de 2023). Descargar PDF

Extracto da Resolución 2023/3220, do 31 de xaneiro de 2023, da Presidencia da Deputación da Coruña, pola que se aproba a convocatoria da liña de Axudas de apoio ao emprendemento a través do financiamento das cotas sociais de persoas autónomas, (Liña 2.7. PEL-AUTÓNOMOS/AS 2023) (DOG de 8 de febreiro de 2023). Descargar PDF

O prazo de solicitudes iniciarase ao día seguinte da publicación da convocatoria desta axuda e finalizará o día 10 de marzo de 2023, ás 14:00 h.

Asociación Empresarios Ferrolterra
Punta Arnela - Edf. usos múltiples, 2ª Planta
A Coruña - Ferrol - 15405
981 333 305
info@empresarios-ferrolterra.org
¡Síguenos!
Descarbonizacion