Llámenos
981333305

Información

Ferrolterra-Buscador
  CP by PSD TO HTML

Bonos Activa comercio 2024

ORDE do 5 de marzo de 2024 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas, en réxime de concorrencia non competitiva, do Programa de dinamización e incentivación do consumo nos comercios retallistas da Comunidade Autónoma de Galicia a través dos bonos Activa comercio, se convocan para o ano 2024 e se abre o prazo para a adhesión dos comercios (código de procedemento CO301B) (DOG  de 15 de abril de 2024).  Descargar PDF

EXTRACTO da Orde do 5 de marzo de 2024 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas, en réxime de concorrencia non competitiva, do Programa de dinamización e incentivación do consumo nos comercios retallistas da Comunidade Autónoma de Galicia a través dos bonos Activa comercio, se convocan para o ano 2024 e se abre o prazo para a adhesión dos comercios (código de procedemento CO301B) (DOG de 15 de abril de 2024). Descargar PDF

O prazo para adherirse ao programa será desde o día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia ata o esgotamento do crédito dispoñible ou, en todo caso, ata o 1 de setembro de 2024.

Os bonos estarán dispoñibles para a súa descarga polas persoas usuarias desde o 26 de abril de 2024.

Programa de mellora da accesibilidade en e ás vivendas 2024

RESOLUCIÓN do 8 de marzo de 2024 pola que se procede á convocatoria das axudas do Programa de mellora da accesibilidade en e ás vivendas para o ano 2024 con carácter plurianual (código de procedemento VI435B) (DOG de 21 de marzo de 2024). Descargar PDF

EXTRACTO da Resolución do 8 de marzo de 2024 pola que se procede á convocatoria das axudas do Programa de mellora da accesibilidade en e ás vivendas para o ano 2024 con carácter plurianual (código de procedemento VI435B) (DOG de 21 de marzo de 2024). Descargar PDF

O prazo de presentación será dun mes.

Subvencións para proxectos de enerxía fotovoltaica 2024

RESOLUCIÓN do 7 de marzo de 2024 pola que se establecen as bases reguladoras e se anuncia a convocatoria de subvencións para proxectos de enerxía fotovoltaica, para o ano 2024, susceptibles de cofinanciamento pola Unión Europea no marco do Programa Galicia Feder 2021-2027 (código de procedemento IN421S) (DOG de 19 de marzo de 2024). Descargar PDF

EXTRACTO da Resolución do 7 de marzo de 2024 pola que se establecen as bases reguladoras e se anuncia a convocatoria de subvencións para proxectos de enerxía fotovoltaica, para o ano 2024, susceptibles de cofinanciamento pola Unión Europea no marco do Programa Galicia Feder 2021-2027 (código de procedemento IN421S) (DOG de 19 de marzo de 2024). Descargar PDF

O prazo de presenación será dun mes

Axudas Foexga 2024

RESOLUCIÓN do 8 de marzo de 2024 pola que se dá publicidade do Acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras das axudas Foexga (fomento das exportacións galegas), susceptibles de seren cofinanciadas pola Unión Europea no marco do programa Galicia Feder 2021-2027 (código de procedemento IG422B), así como a selección de entidades colaboradoras que participarán na súa xestión (código de procedemento IG422A), e se procede á súa convocatoria para o ano 2024, en réxime de concorrencia non competitiva (DOG de 13 de marzo de 2024). Descargar PDF

EXTRACTO da Resolución do 8 de marzo de 2024 pola que se dá publicidade do Acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras das axudas Foexga (fomento das exportacións galegas), susceptibles de seren cofinanciadas pola Unión Europea no marco do programa Galicia Feder 2021-2027 (código de procedemento IG422B), así como a selección de entidades colaboradoras que participarán na súa xestión (código de procedemento IG422A), e se procede á súa convocatoria para o ano 2024, en réxime de concorrencia non competitiva (DOG de 13 de marzo de 2024). Descargar PDF

O prazo de presentación de solicitudes finalizará ás 14.00 horas do 31 de outubro de 2024.

Subvencións para o fomento da sustentabilidade no desenvolvemento da actividade industrial do sector dos recursos naturais

ORDE do 30 de xaneiro de 2024 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións a empresas privadas, en réxime de concorrencia non competitiva, para o fomento da sustentabilidade no desenvolvemento da actividade industrial do sector dos recursos naturais en Galicia, e se convocan para o ano 2024 (código de procedemento IN308D) (DOG de 16 de febreiro de 2024). Descargar PDF

EXTRACTO da Orde do 30 de xaneiro de 2024 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións a empresas privadas, en réxime de concorrencia non competitiva, para o fomento da sustentabilidade no desenvolvemento da actividade industrial do sector dos recursos naturais en Galicia, e se convocan para o ano 2024 (código de procedemento IN308D) (DOG de 16 de febreiro de 2024). Descargar PDF

O prazo de presentación de solicitudes será dun mes

Axudas destinadas a apoiar as misións de especialización intelixente de Galicia

RESOLUCIÓN do 18 de xaneiro de 2024, conxunta da Axencia Galega de Innovación e do Instituto Galego de Promoción Económica, pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas destinadas a apoiar as misións de especialización intelixente de Galicia, no marco da Estratexia de especialización intelixente de Galicia RIS3 2021-2027, e se procede á súa convocatoria para o ano 2024 (código de procedemento IN856C) (DOG de 14 de febreiro de 2024). Descargar PDF

EXTRACTO da Resolución do 18 de xaneiro de 2024, conxunta da Axencia Galega de Innovación e do Instituto Galego de Promoción Económica, pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas destinadas a apoiar as misións de especialización Intelixente de Galicia, no marco da Estratexia de especialización iIntelixente de Galicia RIS3 2021-2027, e se procede á súa convocatoria para o ano 2024 (código de procedemento IN856C) (DOG de 14 de febreiro de 2024). Descargar PDF

O prazo de presentación das solicitudesrematará en 60 días naturais contados desde o día seguinte á publicación.

Asociación Empresarios Ferrolterra
Punta Arnela - Edf. usos múltiples, 2ª Planta
A Coruña - Ferrol - 15405
981 333 305
info@empresarios-ferrolterra.org
¡Síguenos!
Descarbonizacion