Llámenos
981333305

Información

Ferrolterra-Buscador
  CP by PSD TO HTML

Modificación Impuesto sociedades y impuestos no residentes

Real Decreto-ley 4/2021, de 9 de marzo, por el que se modifican la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, y el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, en relación con las asimetrías híbridas (BOE de 10 de marzo de 2021). Descargar PDF

Modelos autoliquidación impuestos Galicia 2021

RESOLUCIÓN do 4 de marzo de 2021 pola que se modifica o anexo II da Orde do 9 de decembro de 2020 pola que se aproban os diferentes modelos de autoliquidación do imposto sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados na Comunidade Autónoma de Galicia e se regulan o procedemento e as condicións para o seu pagamento e presentación, así como determinadas obrigacións formais e de subministración de información tributaria (DOG de 10 de marzo de 2021). Descargar PDF

Servicios esenciales huelga 10 de marzo

ORDEN de 4 de marzo de 2021 por la que se dictan normas para garantizar los servicios esenciales durante la huelga convocada para el día 10 de marzo de 2021 en la comarca de Ferrol, Eume y Ortegal (DOG de 5 de marzo de 2021). Descargar PDF

Convocatoria de huelga general en las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal. Descargar PDF

Servicios esenciales huelga 8 de marzo

DECRETO 38/2021, de 4 de marzo, por el que se dictan normas para garantizar los servicios esenciales durante la huelga convocada para el día 8 de marzo de 2021 (DOG de 5 de marzo de 2021), Descargar PDF

Ley de residuos Galicia

LEY 6/2021, de 17 de febrero, de residuos y suelos contaminados de Galicia (DOG de 26 de febrero de 2021). Descargar PDF

Ley reactivación económica Galicia

LEY 9/2021, de 25 de febrero, de simplificación administrativa y de apoyo a la reactivación económica de Galicia (DOG de 26 de febrero de 2021). Descargar PDF

Asociación Empresarios Ferrolterra
Punta Arnela - Edf. usos múltiples, 2ª Planta
A Coruña - Ferrol - 15405
981 333 305
info@empresarios-ferrolterra.org
¡Síguenos!
Descarbonizacion